You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

загрузка...
Видео теги

Описание Видеоролика


Facebook комментарии

Чтобы комментировать войдите / зарегистрируйтесь.

DoanTrang Nguyen : CHÍNH XÁC LÀ CÓ MA ; TÔI ĐÃ GẶP MA ; MA ĐÃ DỌA TÔI NHIỀU LẦN NHƯNG BÂY GIỜ TÔI KHÔNG SỢ MA NỮA VÌ THẤY MA CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI . MÌNH ĐỪNG CHỌC GHẸO HỌ .
duy hoang : CHÍNH XÁC LÀ CÓ MA ; TÔI ĐÃ GẶP MA ; MA ĐÃ DỌA TÔI NHIỀU LẦN NHƯNG BÂY GIỜ TÔI KHÔNG SỢ MA NỮA VÌ THẤY MA CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI . MÌNH ĐỪNG CHỌC GHẸO HỌ .
Bích Phương : CHÍNH XÁC LÀ CÓ MA ; TÔI ĐÃ GẶP MA ; MA ĐÃ DỌA TÔI NHIỀU LẦN NHƯNG BÂY GIỜ TÔI KHÔNG SỢ MA NỮA VÌ THẤY MA CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI . MÌNH ĐỪNG CHỌC GHẸO HỌ .
Bpro Nguyen : Cám ơn Thầy đã đánh thức con lại, giúp con biết được nhiều thứ mà con chưa biết Nam Mô A Di Đà Phật.
xuân Mai : thầy nói rất đúng vì thực tế con đã được chứng minh
liem ngoc : Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy .Thầy gian hay quá
Trang Son Nguyen : Nam Mô A Di Đà Phật!!! Nam Mô A Di Đà Phật!!! Nam Mô A Di Đà Phật!!!
nguyen phong : Quá đúng ! luật thế gian ko công bằng, chỉ có luật bên kia thôi ^^

Загрузка...