You need to have the Flash Player installed and a browser with JavaScript support.

загрузка...
Видео теги

Описание Видеоролика


Facebook комментарии

Чтобы комментировать войдите / зарегистрируйтесь.

trungdung vu : Nhug loi noi cua thay như thau vao tim con a di da phat
trung nguyen : nam mô a di da phật con cảm ơn thầy nhờ thầy mà con biết đc nhiều điều có ích cho cuôc đời
Hằng Nt : a di đà phật
lethaiduy139 : A di da phat
Beat Love : cảm tạ thầy
phat giao nguyen thuy : Saddhu
dung ha : Nam mô bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật!
minh truongan : A Di Đà Phật!

Загрузка...